E-girls LIVE 2017 ~E.G. EVOLUTION~

E-girls LIVE 2017 ~E.G. EVOLUTION~にてSAMURIZEのシステム提供と光の演出をしました

 

-credit
Lighting Choreographer : Minoru Fujimoto
Coordinator : Makiko Nakata
Hardware Designer : Yutaka Yanagisawa
Software Designer : Toshiki Yoshiike
Lighting Effects Designer : Toshiki Yoshiike / Yuji Shirasu
Motion Graphics : Kento Tomiyoshi(FLIGHTGRAF) / Toshikazu Toyama(Festa Shinarisama)

MORE WORKS